29 Σεπτεμβρίου 2013

ΌΤΑΝ ΟΙ ΚΟΥΜΙΟΤΕΣ "ΠΑΤΟΥΣΑΝ" ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ... ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΞΙΦΟΥΛΚΕΙ....Ο εμφύλιος πόλεμος έχει μόλις λήξει πάνω στα βουνά του Γράμμου. Οι Κουμιότες σπαράσσονται από την τρομοκρατία των Χιτών.

Αντικομμουνιστές δημοκράτες αναγκάζονται να κοιμώνται στα βουνά, σαν άγρια ζώα φοβούμενοι τις νυκτερινές εφορμήσεις της Χ που φεύγοντας ντίρλα από τις ταβέρνες έκαναν επιδρομές για ξυλοφόρτωμα των κατοίκων...

Όπως γράφει ο Νικόλαος Κουρουπάς " ῞Οπως καὶ ὅλοι οἱ ῞Ελληνες, προσπαθοῦσαν νὰ ἐπουλώσουν τὰ τραύματα δέκα χρόνων περιπετειῶν καὶ αἵματος, ἐσωτερικῆς διχοστασίας, ρευστότητας καὶ ἀντιποίνων."

 από το http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=21209

Βλέπει κανείς ότι η τρομοκρατία θέλει να κρυφτεί... αλλά από παντού εισβάλλει η γνώση, η ιστορική αλήθεια...


Εκείνη την εποχή λοιπόν φτάνει στην Μητρόπολη Καρυστίας που είχε και έχει έδρα την Κύμη ο κεκοιμησμένος Καντιώτης. Φτάνει και αυτός σαν "ιεροκύρηξ", όπως στην Κύμη είχε μεγαλουργήσει σαν "ιεροκήρυξ" και ο Άγιος Νεκτάριος !!!!

Ο Ιστορικός Δεσπότης της Κύμης ο Φωστίνης είχε φύγει με υποβρύχιο στην Μέση Ανατολή... Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εν μέσω της ναζιστικής κατοχής το 1943 αναπληρώνει την έδρα της Μητρόπολης... Η Κύμη χάνει τον Δεσπότη της... Πράγματι ποτέ μα ποτέ στην Ελλάδα δεν έχει δημιουργηθεί τέτοια διχογνωμία.... Λατρεμένος Δέσποτας από οχτρούς και πάρα πολλούς φίλους... Το καλοκαίρι φανταστείτε έμαθα ότι ο Φωστίνης έκανε παρέα και συζητούσαν φιληκότατα με ένα κομμουνιστή της Κύμης , τον μεγαλύτερο ίσως ναυτικό λογοτέχνη για μένα τον Βασίλη Λούλη... Μου το ανέφερε σπουδαίο στέλεχος της εκπαιδευτικής κοινότητας... Δεν ξεύρω αν είναι αλήθεια ή ένας αστικός μύθος..

Τες πάντων... Στην Κύμη της μετεμφυλιακής τρομοκρατίας φτάνει ο κεκοιμησμένος Καντιώτης... Στρώνεται στην δουλιά με πάθος και αγάπη γι' αυτό που κάνει... Μάλιστα λέγεται ότι Καντιώτης, στα αρβανίτηκα χωριά της Καρύστου τα κηρύγματα γίνονταν στα Αρβανίτηκα.... Όπως φήμες λένε ότι στην Φλώρινα το ίδιο έπραξε και με τους Σλαυομακεδόνες...

Ας επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας... Εκείνη την περίοδο φαίνεται ότι οι Κουμιότες έπαθαν ένα μυστήριο βίτσιο... Άρχισαν να ζωγραφίζουν Σταυρούς στους δρόμους στα πεζοδρόμια κλπ... Ο Καντιώτης που είχε εκδώσει περιοδικό στην ΚΥΜΗ με το όνομα "ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ" γράφει... (το συνήθειο να εκδίδει περιοδικά του βγήκε στην Κύμη γιατί μετά έβγαζε το γνωστότατο έντυπο ΣΠΙΘΑ που σίγουρα θα διαβάσατε κάποτε ...) Το θέμα φίλοι μου είναι ένα... Το μυστήριο αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα... Γιατί έκαναν αυτό το πράγμα οι Κουμιώτες.....


ΔΙΑΤΙ ΠΑΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ...


Ολίγας ἡμέρας πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἐκ Κύμης, κἄποια εὑλαβὴς ψυχὴ μὲ ἐπεσκέφθη καὶ μὲ πόνον ψυχῆς μοῦ εἶπε τὰ ἑξῆς·«Βλέπω ἕνα μεγάλο ἄτοπον. Εἰς τοὺς δρόμους τῆς πόλεώς μας, ἑπάνω εἰς τά λιθάρια καὶ τὶς πλάκες ἔχουν χαράξει τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ. ῞Ενα εἶδα εἰς τὴν ἑνορίαν τῆς Παναγίας. ῎Αλλο εἰς κεντρικὸν δρόμον. Καὶ τρίτον ἔξω ἀπὸ τὴν ῾Ι. Μητρόπολιν. Τώρα τελευταίως εἶδα νὰ χαράσσουν σταυροὺς καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Κύμην, εἰς τὴν δημοσίαν ὁδὸν Κύμης-Χαλκίδος. Παντοῦ Σταυροί! ᾿Απὸ τοὺς δρόμους τῆς πόλεως περνοῦν παιδιά, γυναῖκες, ἄνδρες, παπάδες, δεσποτᾶδες. περνοῦν καὶ ζῶα κατάφορτα ποὺ πατοῦν καὶ κοπρίζουν τὸν Τίμιον Σταυρόν. Φρίκη μέ καταλαμβάνει. Δὲν ξέρω πολλὰ γράμματα καὶ ἦλθα νὰ σὲ ἐρωτήσω· Εἶνε καλὸν αὐτὸ ποὺ γίνεται; ᾿Επιτρέπει ἡ ἐκκλησία νὰ τυπώνεται χάμω εἰς τὴν γῆν τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ; Τὶ λέγουν δι᾿ αὐτὸ τὸ ζήτημα τὰ βιβλία τῆς ἐκκλησίας;» ᾿Ιδοῦ ἡ ἀπορία ἑνὸς πιστοῦ

Διὰ νὰ λύσω τὴν ἀπορίαν αὐτήν, λαμβάνω τὸ ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ἀναγιγνώσκω τὸν ΟΓ´. Κανόνα τῆς 6ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τὸν ἑρμηνεύω εἰς τὸν ἐπισκέπτην μου· «᾿Επειδὴ μερικοὶ χαράσσουν εἰς τὸ ἔδαφος τὸν τύπον τοῦ Σταυροῦ, ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος προστάτει, ὁπουδήποτε εὑρεθῆ κατὰ γῆς Σταυρὸς τυπωμένος νὰ ἐξαλείφεται καὶ νὰ χαλᾶται διὰ νὰ μὴ καταπατῆται καὶ ἀτιμάζεται ἡ δόξα μας, ἡ σημαία μας, τὸ ἔνδοξον τρόπαιον τῆς χριστιανοσύνης. ῞Οσοι δὲ εἰς τὸ ἑξῆς ἤθελον χαράξει Σταυροὺς εἰς τὸ ἔδαφος νὰ ἀφορίζωνται». Καὶ οἱ χριστιανοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης συνεμορφώθησαν πρὸς τὴν διαταγὴν τῆς ἐκκλησίας. κανεὶς πλέον δὲν ἐτόλμα νὰ χαράξει χάμω εἰς τὸν δρόμον τὸ ἱερὸν σύμβολον. ῾Ο Τίμιος Σταυρὸς ἐτιμᾶτο πρεπόντως. ῾Εφέρετο εἰς τὰς κεραίας τῶν πλοίων, εἰς τὰς κορυφὰς τῶν αὐτοκρατορικῶν λαβάρων καὶ σημαιῶν, εἰς τὰ ὕψη τῶν τρούλλων καὶ κωδωνοστασίων, εἰς τὰς εἰκόνας, εἰς τὰ ἐξαπτέρυγα. ᾿Εστόλιζε τὰ στήθη παιδιών καὶ παρθένων καὶ ἐφυλάσσετο εὐλαβῶς εἰς τοὺς κόρφους τῶν πιστῶν. Καὶ ὁ Σταυρὸς αὐτὸς ἔστω καὶ ἐὰν ἦτο ἀπὸ ξύλον πεύκης ποὺ ἐρράντιζον τὰ δάκρυα βοσκοῦ ἔκαμε θαύματα. ῾Ο Σατανᾶς βλέπων τὸν Τίμιον Σταυρὸν ἔφριττε καὶ ἔφευγε μακράν. Φύλαξ τῆς Οἰκουμένης, ὅπλον ἀήτητον, ἐλπὶς καὶ σωτηρία τοῦ κόσμου ὁ Σταυρός. — ᾿Αλλὰ τώρα. ἀγαπητέ μου φίλε, ποὺ ἡ πίστις σβύνει, ὁ Σταυρὸς περιφρονεῖται, χαράσσεται ἐπάνω εἰς τοὺς δρόμους, καὶ καταπατεῖται ἀπὸ πόδια ζώων καὶ ἀνθρώπων. κανεὶς δὲν συγκινεῖται. Οὔτε οἱ λεγόμενοι «ἁρμόδιοι». Τέτοιαν περιφρόνησιν δὲν εἶδον οἱ αἰῶνες. Κύριέ μου! ῾Ο Σταυρός Σου καταπατεῖται καὶ ὁ ἥλιος δὲν κρύπτει τὰς ἀκτῖνας καὶ ἡ γῆ δὲν σείεται; Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου, Κύριε —Ποῖοι ἆράγε νὰ εἶνε ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐχάραξαν εἰς τοὺς δρόμους τῆς Κύμης τὸν Σταυρὸν καὶ διατὶ τὸ ἔκαμαν; ᾿Αγνοῶ. ᾿Αλλὰ ὅποιοι καὶ ἐὰν ἦσαν διέπραξαν ἀσέβειαν ἀξίαν θρήνων πολλῶν. ᾿Εκολάσθησαν. Καὶ ὄχι μόνον αὐτοί, ἀλλὰ καὶ ὅσοι περνοῦν ἀπὸ τοὺς δρόμους καὶ τὸν καταπατοῦν. ῞Ομοιοι μὲ αὐτούς καὶ χειρότεροι, εἶνε ὅσοι δὲν πατοῦν μὲν μὲ τὰ πόδια, ἀλλὰ μὲ τὴν γλῶσσαν ποὺ βλασφημεῖ ἡμέραν καὶ νῦκτα τὸν παίρνουν καὶ τὸνῥίπτουν εἰς τὴν λάσπην, τὴν ἀτιμίαν.
Κυμαῖοι! Γνωρίζω τὴν πρὸς τὸ κήρυγμα ἀγάπην καὶ ἐκτίμησίν σας. Διὰ τοῦτο μὲ τὸ φυλλάδιον «ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ» σᾶς φωνάζω καὶ σᾶς παρακαλῶ, ὅπως ἐνδιαφερθῆτε ζωηρῶς. ἐρευνήσατε καὶ ὅπου ἀνακαλύψετε χάμω εἰς τὸν δρόμον τὸν τύπον τοῦ Σταυροῦ νὰ τὸν ἐξαλείψητε, διὰ νὰ μὴ καταπατεῖτε. Διὰ κάθε πάτημα Σταυροῦ ἔχετε εὐθύνην μεγάλην. Δὲν εἶσθε ἀλλόπιστοι, ποὺ βάζουν χάμω τὸν Σταυρόν καὶ τὸν πατοῦν. Εἶσθε χριστιανοὶ ῞Ελληνες. Σημαῖα σας ὁ Σταυρός. Πῶς τὸν πατεῖτε; ᾿Εὰν ὅμως παρὰ τὴν γραπτὴν αὐτὴν εἰδοποίησιν ἀδιαφορήσητε καὶ τὰ παιδιά σας καὶ αἱ γυναῖκες σας καὶ τὰ ζῶα σας ἐξακολουθοῦν νὰ πατοῦν τὸ ἱερὸν σύμβολον, τότε κλαίω διὰ σᾶς. Φοβοῦμαι, μήπως δυστύχημα, συμφορά, ἐπιδημία, ξεσπάση εἰς τὴν ὠραίαν σας πόλιν καὶ δὲν προφθάνετε νὰ κάμετε σταυροὺς διὰ μνήματα. ᾿Αλλ ὦ Κύριε! Φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, διότι ἐν ἀγνοίᾳ ἡμάρτησεν. Δὲν εἷχε διαφωτισθῆ καταλλήλως. ᾿Αλλὰ τώρα ποῦ διαφωτίζονται ὅλοι θὰ κινηθοῦν διὰ τὴν ἐξάλειψιν τοῦ κακοῦ.
Ταῦτα, ἀγαπητοί, Κυμαῖοι, καὶ προφορικῶς θὰ σᾶς ἔλεγον ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος τοῦ Μητρ. Ναοῦ τοῦ ῾Αγίου ᾿Αθανασίου εἰς τὰ ἑσπερινὰ κηρύγματα, εἰς τὰ ὁποῖα μὲ τόσην προθυμίαν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἐτρέχατε. ᾿Αλλὰ τώρα εὑρίσκομαι μακράν. Τὸ διατὶ εἶνε γνωστὸν εἰς ὅλους σας. ῎Ιλεως ἂς γίνη ὁ Θεὸς εἰς τους διώκτας τοῦ κηρύγματος. ᾿Αλλὰ καὶ μακρὰν εὑρισκόμενος δὲν θὰ παύω ἀπὸ καιρὸν νὰ ἐκδίδω τὸ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ καὶ νὰ καλῶμεν τὸν λαόν μας εἰς μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφήν. Καί, πλὴν τῶν συγχρόνων γραμματέων καὶ Φαρισαίων, ὁ λαός μας ἀκούει τὴν φωνὴν τῆς ᾿Αληθείας.
— ᾿Εκλεκτὰ παιδιὰ τῆς Κύμης. ᾿Εμπρὸς κινηθῆτε. ᾿Εντός μιᾶς ἑβδομάδος χάμω εἰς τὴν γῆν οὔτε ἕνας Σταυρὸς δὲν πρέπει νὰ εἶνε ζωγραφισμένος. Σβύσετέ τον Κανένα μὴ φοβηθεῖτε. ᾿Εκτελεῖτε κανόνας Οἰκουμενικῶν Συνόδοων, τοὺς ὁποίους ὑποστηρίζει τό Σύνταγμα τῶν ῾Ελλήνων. ῾Ο Θεός μαζύ σας.
ΤΥΠΟΙΣ- ΙΩ. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ-ΚΥΜΗ

 

27 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ (ΜΑΣΟΝΟΙ) ΤΗΣ ΚΥΜΗΣΟ τεκτονισμός έδρασε και μεγαλούργησε στην νεαρά αστική τάξη της χώρας μας. Στην αυγή της ορμής της, σπάζοντας τους δεσμούς της με την Οθωμανική αυτοκρατορία αγγάλιασε το κίνημα του τεκτονισμού.

Φαντάζομαι, ότι κάθε νεαρός ή σοβαρός μορφωμένος νέος της εποχής πριν και μετά την επανάσταση του 1821 θα θεωρούσε, σπουδαία την συμμετοχή του στο κίνημα αυτό.

Πολλά θα μπουρούσαμε να μάθουμε για τους προ, προ, προ πάπους μας αν δεν κατέστρεφαν τα αρχεία των τεκτονικών στοών, οι επαίσχυντοι ναζί που κατέλαβαν την χώρα μας. Ωστόσο κάτι διεσώθη.

Η Κύμη με την πλούσια ναυτική της παράδωση δηλαδή τους τότε εφοπλιστάς της, καθώς και την αστική της τάξη, η οποία ασχολείτο περί των λιγνιτών, χρειάστηκε να δημιουργήσει και μια μορφωμένη "κάστα" ή καλύτερα ένα στρώμα γραμματιζούμενων και ανησυχούντων νέων...

Από αυτή την ανήσυχη μάζα βγήκαν σπουδαίοι άνθρωποι των τεχνών, της Ιατρικής, του στρατού (που τότε έπαιρνε τον αφρό του στρώμματος αυτού) κλπ κλπ.

Η αιώνια καταθληπτική Κύμη, του αιώνια βροχερού της χειμώνα με το απίστευτο κρύο της, θα ανέπτυσε προφανώς καπηλιά, λέσχες χαρτοπαικτικές, πολλές βεγγέρες και συναφής δραστηριότητες...

Οι πλέον ανησυχούντες, τα φωτεινά μυαλά θα ανέπτυσσαν πολλαπλές μελέτες και γνώσεις...

Έτσι και ο τεκτονισμός αποτέλεσε μια ενασχόληση που θα βοηθούσε στην συγκρότηση ενός ανεξάρτητου πνεύματος από τις δισειδεμονίες.

Δεν γνωρίζω εάν υπήρξε στοά στην Κύμη. Εκείνο που γνωρίζω από διαδόσεις είναι ότι όλοι ξέραν για κάποιες συγγεντρώσεις. Ο πατέρας μου δεν τα διάνθησε με καταστροφολογικά υπονοούμενα. Αρνιόταν τις άθλιες ντόπιες υστερίες και κουτσομπολιά...

Η "ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" στην ιστοσελίδα της

 http://grandlodge.gr/%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB/

αναφέρει τον μεγάλο διανοητή της Κύμης ΓΑΛΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Μεταφραστικά έργα του μπορείτε να απολαύσετε στην ιστοσελίδα

  http://anemi.lib.uoc.gr/search/?search_type=simple&display_mode=overview&stored_cclquery=contributor=%28%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82,%20%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB,%29&rss=0&number=10&keep_number=10&offset=1


Η  "ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" αναφέρει συγγεκριμένα


Γαλάνης Εμμανουήλ
Επίσης η 'ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" αναφέρεται στον έτερο γνωστό παλαιό τέκτονα παιδί της ΚύμηςΑλεξανδρής Κωνσταντίνος

Αυτός δεν εγεννήθη εις την Κούμη αλλά εις το λατρεμένο χωρίον που ονομάζεται Ενορία... Σπουδαίο ναυτεργατικό χωριό.... Προφανώς ανήκε στην στοά ΣΚΕΡΔΕΜΠΕΗ (σπουδαίο αρβανίτικο όνομα..)

Η ατυχία της Ναζιστικής λαίλαπας εξαφάνησε και κατέκαυσε τα αρχεία των στοών .... Έτσι θα περιοριστούμε σε αυτά τα ολίγα...

Τέλος θα ήθελα να πω φυσικά ότι οι δεσμοί του Ελληνικού λαού με τον τεκτονισμό φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλοι και υπαρκτοί... Όσο φανατικές μομφές και αν εφαπολυθούν φυσικά θα καταστείλουν προσωρινά την αλήθεια αλλά δεν θα την εξαφανίσουν...

Το αν υπάρχουν σήμερα Κουμιότες τέκτονες το αγνοώ παντελώς και το τι κάνουν ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ

Εγώ απλά ήθελα.... μα τι στο διάσκο κάθομαι και απολογούμαι.... Έτσι γούσταρα να το γράψω αυτό και το έκανα...

ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΩ....

26 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΝ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΚΟΥΦΑΛΑ.... Ή ΓΕΡΟ ΦΑΦΟΥΤΗ ΑΝΤΕ ΨΩΦΑ....

Άνοιξε το πορτάκι του πληντυρίου, ο γέρος με το σκαμένο πρόσωπο

και με τις βρώμικες χερούκλες του...

Έχωσε μέσα ότι βρήκε πρόσφωρο... Ένα πτώμα, μια όμορφη νεαρά για μαλακτικό και κάτι νέους πνευματικά γέρους...

Το αποτέλεσμα ήτο εκπληκτικό...

Αίμα, φρέσκο μυρωδάτο ανάμικτο με πορδοκλασίματα ευωδιαστά...

Στέκει ασθμαίνοντας ανάμεσα στην πλύστρα την έμπειρη και την χοντρή ...

Και ανάμεσα στο φοβισμένο τέρας που περιμένει τον μεσία...

Χάρε Κρίσνα... Χάρε Κρίσνα... Γιγάντια καμπανάκια βαρούν στα πρόθυρα της ιστορίας του πλησταριού...

Η πλήστρα η φιματικιά και οι πλήστρες οι νεανούδες αναμένουν το σύνθημα της εκίνησης...

Μια του κλέφτη του κάδου που γυρίζει...

Δύο του κλέφτη που ξεπλένεται βιολογικά στο πρόγραμμα F (x) εις την νιοστή αναγώμενο....

Και συ βρε μπερμπάντη λαέ... Δεν ήξερες ... Ήξερες παρδαλό μου μουτράκι... Κοίταγες λάγνα στο πλησταριό της ιστορίας με μάτι γαρίδα...

Να βγει ο νέος ΜΕΣΙΑΣ... Και σαν η πρόωρη εμπλοκή φράκαρε από το πρόωρο πτώμα αποστρέφεις ατιμούτσικο, με αηδία το πρόσωπο....

Είσαι μια πουτανίτσα και μισή... Μια καριολίτσα εσύ.... Ένα πορδόσταγμα λελουδάτο...

Αμόρφωτο πορδόσταγμα, εσύ δεν ξέρεις...

Που να διαβάσεις, τι να σκύψεις να κουραστείς...

 Εσύ τον Μεσία αναμένεις καρτερικά, φιλήδονα, μπας και λιγούρης τρέξεις για μια ώρα την εβδομάδα πίσω από τον Σωτήρα...

Έλα μωρό μου στο μαντρί της ιστορίας... Γέρος, γέρος, γριά γριά... Είν' ο τσομπάνος μόρτης και καραμπουζουκλής.... Ξέρει να πηδά, ξέρει να κανακεύει.. Ξέρει να ξερνά σπέρμα επί της κεφαλής υμών και ημών...

Πάτερ ημών....

Πάτερ υμών....

Πάτερ λιγμών

22 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο Α.Ο.ΚΥΜΗΣ .... ΕΜΠΑΙΝΕ ΑΟΚάραααααααααα

Για πρώτη φορά ο Α.Ο. Κύμης επισκεύτετε τα "σαλόνια" της Γ' Εθνικής κατηγορίας.. Έχει ματαπέξει φυσικά μια χρονιά στην Δ' Εθνική...

Έτσι η Α.Ο.Κάρα μας μαζί με τον Γ.Σ.Κύμης που ανέβηκε στην Γ. Εθνική μπάσκετ θα κάνει την Κύμη υπερήφανη... Φτώχεια μεν υλική αλλά από αθλητισμό να φαν και οι κότες....

Η δαφνοστεφανωμένη ομάς, τα λεοντάρια της Κύμης, οι αετοί και γιγάντιοι αθλητές μας, θα εφορμήσουν στα γήπεδα σαν νέοι τιτάνες, κένταυροι, ημίθεοι και άλλα καλοπιστικά επίθετα και ουσιαστικά..

Σαν ατμομηχανές, θα παρασείρουν τους εν γηπέδω οχτρούς, στριμώχνοτάς τους στα γκολπόστ τους και θα τους συντρίψουν, αποτελειώσουν, εξαφανίσουν, υποδουλώσουν, καταγκρεμίσουν....


Σαν καπεταναίοι του Αιγαίου θα τιθασεύσουν, θα καλμάρουν, θα γητέψουν, θα πυρπολήσουν, θα γαληνέψουν τις πιθανές αντιστάσεις των εχθικών ομάδων, οι οποίες εις το τέλος του πρωταθλήματος πρέπει να υποταχθούν, αναγνωρίσουν, τιμήσουν την ηλιοστεφανωμένη, ατρόμητη, κεραυνοβόλα ομάδα της Κύμης.....

Η ομάς μας ο τρόμος και ο φόβος των γηπέδων αποτελείτε από την διοίκηση δηλαδίς τον χαλκέντερο Θωμά και προπονητή τον ήρωα των νικών κο Βαγγέλη Ντόβολη...

Παρακαλώ τώρα να σταθείτε σε στάση προσοχής ενδεδυμένοι ευπρεπώς... για να τιμήσουμε τους αθλητάς μας οι οποίοι θα σκίσουν, φοβήσουν, ταράξουν, εκπορθήσουν, κατατροπώσουν... Τους γιγάντιους ....


Τερματοφύλακες

Παναγιώτης Πάππος    27ετών
Διαμαντής Ζωντός    20ετών
Κώστας Μπασινάς    20ετών


Αμυντικοί

Βασίλης Φωτιάς    34ετών
Βασίλης Καρατζάς    31ετών
Βαγγέλης Κοκκάλας    29ετών
Δαφνής Στάμος    26ετών
Γιάννης Αποστολίδης    27ετών
Θανάσης Τσικτσιρής    29ετών
Νίκος Κόκκος    28ετών
Νάσκο    26ετών
Νίκος Κούτρας    21ετών
Σταύρος Χριστοδουλόπουλος    18ετών


Μέσοι

Δημήτρης Τσιάτσιος    37ετών
Νίκος Μήτρου    29ετών
Τάσος Καρλής    25ετών
Φαρούκ Αμπουελαέλα    33ετών
Θανάσης Μπλατσιώτη     22ετών
Κώστας Κραβαρίτης    28ετών
Βαγγέλης Ανέστης    25ετών
Φρίξος Χατζηγεώργης    27ετών
Ηλίας Δήμου    23ετών


Επιθετικοί

Βασίλης Τσομπάνης    30ετών
Γιάννης Γεωργουδάκης    22ετών
Άγγελος Κεμαβόρ    21ετών
Γιάννης Τριανταφύλλου    21ετών
Χάρης Αλμπάνης    21ετών


Αντίπαλοί μας δηλαδίς οχτροί, σκούληκες, εξ αντικειμένω υποταγμένοι, απηνείς οχτροί, αποβράσματα της κενωνίας είναι...


Αμπελωνιακός
ΑΟ Καρδίτσας
ΑΟ Κύμης
Αχιλλέας Δομοκού
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Δωτιέας Αγιάς
Λαμία
Λευκάδια
Μακροχώρι
Μαχητής Τερψιθέας
Νάουσα
Πυργετός
Ρήγας Φεραίος
Τρίκαλα 1963
ΧαλκίδαΈμπαινε ομάδα μόρτικη και τσίφτηκη και οι ουρανομήκεις κραυγές μας θα σε ωθήσουν στα πέρατα της επιτυχίας...

Και να ξεύρεις.... Α.Ο. Κύμης ζω και υπάρχουν για να πάρεις το CHAMPION LING για να οδηγήσεις τον Ελληνικό αθλητισμό στα πέρατα της δόξης, να χαράξεις νέους παπύρους τιμής και δις τιμής ως και τρις τιμής...

Γιατί η τιμή ... τιμή δεν έχει και χαρά όποιος την έχει...


Τέλος ας ψάλλωμεν ούλοι μαζί το ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΕ.... μπας και μας εύρη καμμιά γκαντεμιά και γίνει τίποτα .... περίεργο...

19 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ...... ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ...
Ξέρω ότι θα περιμένατε μια άποψη για τον ΉΡΩΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ τον ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ που έπεσε κάτω από το δολοφονικό μαχαίρι του απάνθρωπου αυτού τύπου και της οργάνωσης που συγκεντρώνει τα κατακάθια....... Τα έχουν λαλήσει όμως άλλοι καλύτερα από εμέ...

Η δήλωση όμως αποστράτευσης, από τον Μίκη Θεοδωράκη με συνεκλόνησε... Ιδεολογικά ήμουν χιλιόμετρα από τον Μίκη. Δεν είχα σχέση από το 1974... 

Αλλά τι να πω εγώ... Ένας Μίκης μιλάει .... Ας περνούσα εγώ το ένα πεντηκοστό....

Ας περάσουμε στην επιστολή του.... Ας μιλήσει ο ίδιος.... Όχι ότι συμφωνώ με αυτά που λέει αλλά ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Ας κρίνει ο καθείς μέσα του τα πάντα.... Εγώ πάντως έμαθα να σέβομαι....


ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΠΑΛΑ
Βρεθήκαμε στο Ηρώδειο για τα 50 χρόνια της Μαρίας Φαραντούρη. Καθισμένοι πλάι-πλάι παλιοί σύντροφοι όπως ο Κουτσούμπας, ο Κουβέλης, ο Τσίπρας και η αφεντιά μου. «Είμαστε εδώ τέσσερις γενιές αριστερών», τους είπα. «Εμείς προσπαθήσαμε ξανά και ξανά να χτυπήσουμε την πόρτα της Εξουσίας. Δεν τα καταφέραμε. Τώρα την χτυπά ο νεότερος...». «Και ;;;», ρώτησε κάποιος από το πηγαδάκι που είχε σχηματιστεί γύρω μας. «Άκου φίλε», του είπα, «μπορεί όλοι εσείς να σκέφτεστε (και με το δίκιο σας) ένα σωρό πράγματα για μας, όμως η Ελληνική Αριστερά είναι ένα ποτάμι. Το ίδιο. Βρεθήκαμε μπροστά σε βράχους. Χωριστήκαμε σε διχάλες. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα την πόρτα χτυπά ο νεότερος...». «Και τι να ψηφίσουμε;» μπήκε κάποιος στο ψητό. «Τσίπρα», του λέω, «τι άλλο;». Ο Κουτσούμπας χαμογέλασε αμήχανα. «Και ΚΚΕ βέβαια...». Κάποια κυρία με κοίταξε επιτιμητικά. «Το ΚΚΕ είναι ο βράχος μας», της είπα. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη μου απάντηση. Δηλαδή και Τσίπρα και ΚΚΕ.
Δυστυχώς αυτά είναι λόγια που λέγονται στην ανάλαφρη ατμόσφαιρα του διαλείμματος μιας συναυλίας. Πίσω όμως κρύβεται η ωμή πραγματικότητα και η προσωπική μου τραγωδία. Που μεγαλώνει όσο λιγοστεύει το λαδάκι στο καντήλι μου. Και μιας και η «Αυγούλα» μου έκανε την τιμή να με αναφέρει αδράχνοντας την ευκαιρία, για να προβάλει ένα προεκλογικό σύνθημα, θα πρέπει νομίζω να μου δώσει την ευκαιρία να ξεδιπλώσω ολοκληρωμένα την σκέψη μου σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις και τον ρόλο της Αριστεράς.
Στις συναντήσεις μας στα πλαίσια του Μετώπου ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. διαπιστώθηκε η βασική μας διαφορά (ανάμεσα στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές μου), που εξακολουθεί να υπάρχει: δηλαδή αν είναι εφικτή η ριζική αλλαγή (που έχει ανάγκη ο τόπος) μέσα ή έξω από το Σύστημα Εξουσίας. Το «μέσα» σήμαινε συμμετοχή στις εκλογές με στόχο την κατάκτηση της κοινοβουλευτικής Εξουσίας. Το «έξω», να βάλουμε όλοι μας το όποιο βάρος μας για τη δημιουργία ενός Παλλαϊκού Μετώπου Αντίστασης. Είναι αλήθεια ότι από τις αρχές του 2011 η πολιτική μου σκέψη ριζοσπαστικοποιήθηκε. Γιατί; Πρώτον γιατί διαπίστωσα την αρχή του τέλους του δικομματισμού, που σημαίνει απαλλαγή της μεγάλης πλειοψηφίας του Λαού μας από τον άμεσο ιδεολογικο-πολιτικό και κομματικό έλεγχο των δύο ιστορικών εκπροσώπων της ξένης εξάρτησης. Δεύτερον, η αποκάλυψη με την υπογραφή του Μνημονίου όχι μόνο του αντιλαϊκού αλλά και του αντεθνικού ρόλου των ηγετικών παραγόντων που κρατούσαν κάτω από τον άμεσο έλεγχό τους τούς οπαδούς του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη φάση και της Ν.Δ. στην επόμενη. Μιλάμε για το 80% περίπου των Ελλήνων ψηφοφόρων! Τρίτον, κουρελιάστηκαν οριστικά οι μάσκες που έκρυβαν το αληθινό αποκρουστικό πρόσωπο των λεγομένων ξένων «προστατών» μας, ώστε σήμερα να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να μην πιστεύει ότι ο στόχος τους είναι να μας εξαθλιώσουν και να μας κατατρομοκρατήσουν, ώστε να καμφθεί κάθε δυνατότητα του Λαού μας και να παραδοθεί σαν «πρόβατο επί σφαγήν» στα οικονομικά και στρατηγικά τους συμφέροντα. Ειδικά τώρα, μετά την αποκάλυψη του πετρελαϊκού μας πλούτου, ο στόχος τους είναι να τον ελέγξουν και να τον καρπωθούν δίνοντας στον Λαό μας λίγα ψίχουλα, αφού θα έχει εξασφαλιστεί η οριστική του υποταγή στην θέλησή τους.
Αυτές οι διαπιστώσεις με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η τεραστίων διαστάσεων απελευθέρωση του Λαού μας από τους καταναγκασμούς και τις αυταπάτες του δικομματισμού σε συνδυασμό με την αποκάλυψη του ρόλου των δυνάμεων της ξένης εξάρτησης και των τοπικών συμμάχων και οργάνων τους (που όλοι μαζί, θεσμικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, κρατικοί παράγοντες συνιστούν το πλέγμα του Συστήματος Εξουσίας) δημιουργούν για την χώρα μας μια σπάνια ιστορική ευκαιρία! Ποιο ήταν το «κλειδί»; Ο ενημερωμένος λαός, που όπως έδειξαν οι μεγάλες διαδηλώσεις του 2011 και του 2012, άρχισε να κατανοεί τη δύναμή του και να ανιχνεύει την ευθύνη του για την αναγκαία ριζοσπαστική αλλαγή. Φτάνει να καταφέρει να ενωθεί γύρω από ένα κοινό στόχο και μια ενιαία αντιστασιακή ηγεσία. Αυτή ήταν κατά την άποψή μου η ώρα της Αριστεράς. Και γι' αυτό ξαναβγήκα, 86 χρονών, σε δρόμους και σε πλατείες. Όπως σε κάθε παρόμοια στιγμή, όταν ο Λαός φορτώνεται με ιστορικές ευθύνες και κατά κάποιον τρόπο είναι «άγραφο χαρτί», περιμένει ένα χέρι να γράψει επάνω μια λέξη. Στα 1821 η λέξη ήταν «Ελευθερία». Στα 1843, «Σύνταγμα». Στα 1912 «Εδαφική ολοκλήρωση». Στα 1940 «Αντίσταση». Στα 1973 «Δημοκρατία». Στα 2012 (ακόμα και σήμερα) η λέξη που περιμένει είναι «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ».
Στις συζητήσεις μας με τους Γλέζο, Τσίπρα, Δραγασάκη είχα την ευκαιρία να τους αναπτύξω τις απόψεις μου. Δεν εισακούσθηκα. Όπως και δεν κατόρθωσα με την Σπίθα να επικοινωνήσω ελεύθερα με τον Λαό, για να του αποδείξω ότι υπάρχει λύση εφικτή και αναίμακτη έξω από το Σύστημα. Και ότι αν τη χάσουμε, αυτό σημαίνει ότι στα 1821 δεν έγινε Επανάσταση. Στα 1843 δεν κερδήθηκε Σύνταγμα. Στα 1912 δεν έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, στα 1940 με το ΟΧΙ δεν έγινε Εθνική Αντίσταση και στα 1973 με το Πολυτεχνείο δεν έπεσε η Χούντα. Τόσο κοσμοϊστορική σημασία έδινα στη σημερινή συγκυρία. Πίστεψα με πάθος ότι είναι δυνατή επί τέλους η κατάκτηση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας και γι' αυτό τον λόγο η τωρινή μου απογοήτευση με οδήγησε στη δραματική μου απόφαση να θεωρώ τον εαυτό μου «νεκρό» πολιτικά.
Συμπτωματικά αυτή η συνάντηση των τεσσάρων έτυχε να γίνει την επομένη μέρα που έβαλα τη λέξη «ΤΕΛΟΣ» κάτω από το έμβλημα της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών στην Ιστοσελίδα της. Φυσικά «ΤΕΛΟΣ» όχι για την Σπίθα αλλά για τη δική μου ολοκληρωτική αποστράτευση ως μαχόμενου πολίτη, έπειτα από αγώνες 70 χρόνων, μιας και οι απόψεις μου δεν έγιναν τελικά γνωστές στον Λαό ούτε αποδεκτές από τις συγγενέστερες πολιτικές ηγεσίες. Η συνάντηση αυτή έγινε επίσης την επομένη της δημοσίευσης ενός προφητικού, για άλλη μια φορά, άρθρου μου, στο οποίο έγραφα ότι η Χρυσή Αυγή έχει περάσει στη φάση του αίματος και του θανάτου, με κύριο στόχο την Αριστερά. Θα ήθελα λοιπόν από την «Αυγή» να προβάλει αυτή την έκκληση που διατύπωσα χθες στους παλιούς συνοδοιπόρους μου υπενθυμίζοντας ει δυνατόν, ορισμένα αποσπάσματα από το άρθρο μου εκείνο. Αν δεν τους ενώνει η επίθεση, ας τους ενώσει η άμυνα! Ήδη χθες ήρθε η επιβεβαίωση της προειδοποίησής μου, είχαμε τον πρώτο νεκρό! Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για τη χώρα. Όμως για μας τους αριστερούς (κάθε χώρου ή εκτός «χώρου») είναι άμεσος... Τώρα αρχίζω να σκέφτομαι ότι η τυχαία μας συνάντηση στο διάλειμμα της συναυλίας του Ηρωδείου μπορεί και να μην ήταν τυχαία! Και φυσικά δεν επιτρέπεται να περιοριστεί σε ένα σύνθημα... Γιατί τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ μας για την επίθεση στο Πέραμα μπορεί και πρέπει να ξυπνήσουν μέσα μας τους εφιάλτες του παρελθόντος, οι υπεύθυνες ηγεσίες πρέπει να λάβουν έγκαιρα μέτρα σε απόλυτη προτεραιότητα, για να μην ξανασηκώσουν κεφάλι αυτοί που ευθύνονται για τις δύο μεγάλες τραγωδίες του τόπου μας, τον Εμφύλιο Πόλεμο και την Δικτατορία...
Αθήνα, 18.9.2013
Μίκης Θεοδωράκης

16 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΙΞΤΕ ΑΜΑΝΕΔΕΣ ΠΑΙΞΤΕ ΚΛΑΡΙΝΑ ΠΑΙΞΤΕ ΑΗΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ...
Αφιερωμένο στις τελευταίες ώρες... στι ώρες που τον λόγω έχουν οι μορφίνες...

Ραντεβού στα αλώνια του ουρανού.... Αγαπημένε.....Εκεί στα μέρη τα κρύα της Αμέρικας...(μην ακούτε την χαρχάλω που προλογίζει..)

13 Σεπτεμβρίου 2013

Ο AKRAT ΕΟΡΤΑΖΕΙ .... ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΑΓΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΆΡΗ....


Η ζωή είναι πολύ ευφάνταστη τελικά... Ποκοπίκος δεν είχα θρησκευτική εορτή... Εόρταζα με τους Αγίους Πάντες... Οι γονείς μου άγνωστο γιατί πάντα μου έλεγαν ότι δεν έχω γιορτή...

Και τώρα έχω δύο εορτές !!!!!!!! και μάλιστα η μία γεννέθλια και θρησκευτική.... !!!!!!!!

Πως γίνεται αυτό το θάμα ??? Φανταστείτε ότι μόλις στα 32 μου μια κοπελούδα από το τμήμα μαρκετιγκ, η οποία υποχρεωτικά είχε μαζί της ΠΑΝΤΑ το εορτολόγιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών μου σκάει σε ένα διάδρομο ένα φιλάκι... Σαστισμένος την ρωτάω και μπαίνοντας στο γραφείο μου έχουν στημένη εορτή... Τότε έμαθα ότι 13 Σεπτέμβρη εορτάζει ο Όσιος Αριστείδης...

Σήμερα ψάχνοντας τον βίο του Οσίου Αριστείδη έμαθα ότι δεν υπάρχει !!!! αλλά είναι Άγιος Αριστείδης ο οποίος τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου ... Ημέρα που έχω γεννέθλια.... χαχα  μούτι τα έκανα.... γλώτεψα την μπέρδα μου.....

Ας ανακαιφαλαιώσουμε το μπέρδεμα.... Εγώ νόμιζα ότι σήμερα εορτάζει ο Όσιος... Ενώ εορτάζει ο Άγιος και 13 Δεκέμβρη ο Όσιος Άρης... Πω πω μπέρδεμα...!!!! Τώρα άλλο Άρης άλλο Αριστείδης... Αλλά μου τα έχουν πρήξει να με λένε Άρη ... και που τους έβριζα που μου το έκοβαν ΛΑΘΕΜΕΝΑ τώρα θα το οικοιοποιηθώ... Μουρλός δεν είμαι ... χαχα

Σημασία έχει ότι έχοντας καβάτζα Άγιο και Όσιο, από σπόνταα και ταυτόχρονη ημερομηνία γέννησης έχω μια κάποια ελπίδα στον Ουρανό να γλυτώσω την πυρά... Τι στο καλό μια καλή κουβέντα δεν θα πούνε ???

Οπότε παίδες είμαι πολύ χαρούμενος αλλά και βαθύτατα απορημένος για το παρελθόν... Τι στο καλό οι γονείς μου κάνανε ??? Εγώ ήξευρα ότι στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου στην Πανόρμου όταν έλαβα το μυστήριο του βαπτίσματος ο πάτερ δεν ήθελε να με βαπτίσει επειδή το όνομα ήταν εθνικό... Και πάτησε πόδι η φαμίλια μου...  Τες πάντων μπέρδεμα... Τώρα πάντως έχω λίγα έτη να κάνω όσες εορτές τραβάει η όρεξή μου...Βιογραφία
Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Έγινε Χριστιανός από τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Ιερόθεο και έγραψε στον Αδριανό απολογία υπέρ των διωκόμενων Χριστιανών. Στην συνέχεια εκδιώχθηκε και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη στην Ρώμη όπου και απολογήθηκε. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου μαρτύρησε, αφού τον κρέμασαν στην αγορά των Αθηνών, την 13η Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ. Ο Ιερώνυμος έγραψε εγκώμιο για τον Άγιο και τον χαρακτηρίζει Ισαπόστολο.


Ο ΟΣΙΟΣ...

Άρης ο θείος ουκ Άρης ην οργίλος,
Πράος δε μάλλον, και πατεί γην πραίων.
Βιογραφία
Ο Όσιος Άρης είναι ένας από τους Όσιους και σοφούς ασκητές της Αιγυπτιακής ερήμου, του οποίου αποφθέγματα υπάρχουν στον Ευεργετινό και απεβίωσε ειρηνικά.

Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή του για τον Όσιο:

«Περί τούτου του Oσίου Άρεως γράφει ο Eυεργετινός (σελ. 203) ότι παρόντος και του Aββά Aβραάμ, ήλθεν ένας αδελφός και ερώτησεν αυτόν· «Eιπέ μοι τι να κάμω να σωθώ;» O δε Όσιος Άρης είπεν αυτώ· «Ύπαγε και πέρασαι τον χρόνον τούτον τρώγοντας κάθε βράδυ ψωμί και άλας. Kαι έπειτα ελθέ πάλιν και λαλώ σοι». Aφ’ ου δε επέρασεν ο χρόνος, πάλιν επήγεν ο αδελφός εις τον γέροντα. Έτυχε δε πάλιν να ευρεθή παρών ο ρηθείς Aββάς Aβραάμ. Kαι είπεν ο γέρων εις τον αδελφόν· «Πήγαινε και πέρασαι τον χρόνον τούτον τρώγωντας εις δύω ημέρας μίαν φοράν». Tότε λέγει ο Aβραάμ εις τον Aββάν Άρην· «Διατί εις μεν τους άλλους αδελφούς, ελαφρόν ζυγόν επιθέττεις, εις τούτον δε, βαρύ φορτίον επιφορτίζεις;» Aπεκρίθη ο γέρων· «Oι αδελφοί καθώς έρχονται ζητούντες, έτζι λαλώ εις αυτούς. Oύτος δε είναι εργάτης. Kαι εί τι αν ειπώ εις αυτόν, το κάμνει μετά σπουδής. Διά τούτο κατά την δύναμίν του, έτζι και λαλώ εις αυτόν». Eκ της παραινέσεως δε ταύτης δείκνυται, πόσον διακριτικός ήτον ο Όσιος ούτος Άρης».Να διαβάσετε την ιστορία της απολογίας του Αγίου Αριστείδου ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ... !!! προς τον Αυτοκράτορα  που διεσώθη από τον ΣΥΡΙΑΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΛΗΡΩΜΑ...
12 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΑ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ... ΝΑ ΟΙ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΕΣ... ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ..... ΝΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΗ ......

Τα λόγια είναι φτώχια... τα δικά μου...


Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ....
Η ΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΚΗΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ"Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ....


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΝΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Maaloula

« Στις 04.00 το πρωί ώρα Δαμασκού 05/09/3, οι ένοπλες συμμορίες του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού,τρομοκράτες της Jabhat al-Nosra και οι εγκληματίες του Ισλαμικού Χαλιφάτου του Ιράκ και της Μ.Ανατολής επιτέθηκαν στην πόλη μας που κείτεται ειρηνικά στο όρος Qalamoun και άρχισαν να λεηλατούν τα μοναστήρια και εκκλησίες, υφαρπάζοντας εικόνες ιστορικής αξίας και απαίτησαν από τους κατοίκους να προσηλυτιστούν στο Ισλάμ.
Ναι , αυτό συνέβη τα χαράματα, στην μικρή μας πόλη τη Μααλούλα. Οι ένοπλες συμμορίες εξαπλώθηκαν παντού επιδεικνύοντας τα πυροβόλα τους και απαγορεύοντας την πρόσβαση σε οποιοδήποτε ιερό χώρο.
Αυτές οι εγκληματικές πράξεις, με τη συστηματική λεηλασία των χριστιανικών πόλεων και την κατατρομοκράτηση του πληθυσμού αποτελούν μέρος ενός διεθνούς σχεδίου που αποβλέπει στον εκτοπισμό των χριστιανών από τις πατρίδες τους και από τις ρίζες τους. Αυτά ζούμε κι ας είναι το κράτος μας ακόμα ισχυρό. Τι θα συμβεί όταν αυτό θα έχει αποδυναμωθεί αφού οι αμερικανικές δυνάμεις θα μας έχουν βομβαρδίσει;
Αυτό που περιμένει τους χριστιανούς των χωριών και των πόλεων μόλις πέσουν στα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης Jabhat al-Nosra και των ομοίων τους είναι απλά τρομακτικό...Μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε ότι όλες οι φοβερές επιθέσεις εναντίον των μοναστηριών, των εκκλησιών και γενικότερα του χριστιανικού στοιχείου θα καταφέρουν να αφυπνίσουν έστω και κατ’ελάχιστο τις συνειδήσεις του κόσμου ώστε να παραδεχθούν το έγκλημα της διεθνούς τρομοκρατίας εναντίον της Συρίας;
Δεν θ’ αναφερθούμε στις τόσες σφαγές όλων αυτών που εσείς ονομάζετε « μειονότητες » και οι οποίοι συγκατοικούσαν σε πόλεις και χωριά, γιατί τις γνωρίζετε με κάθε λεπτομέρεια ! ».


09 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΕΝ ΕΤΗ 1931


 Όπως ξέρευτε το blog διαθέτει σχεδόν όλη την σειρά της εφημερίδος ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ σε ηλεκτρονική μορφή... Προσπαθώ στο τέλος μιας κωπιόδους ημέρας να το δακτυλογραφήσω.... Σκοπός μου είναι να μάθουν οι νέες γενεές ιστορικά γεγονότα και επίσης να τιμήσω τους αγωνιστές αυτούς. Οι αρχειομαρξιστές συκοφαντήθηκαν (το λιγότερο που θα πω...) και αντιμετωπίστηκαν απαξιωτικά από τους πολιτικούς τους εχθρούς (ως είναι φυσικό και επακόλουθο) αλλά και από άλλους που υποτίθενται ότι ήταν φυσικά προσκείμενοι. Φταίει μάλλον ότι ήταν εργάτες και ως γνωστό οι εργάτες κάνουν την ιστορία αλλά πολυγραφότατοι.... δεν είναι.... Γράφουν την ιστορία τους με αίμα αλλά με την μελάνη έχουν μια μακρινή σχέση.... Τες πάντων

Η τιμητικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Παρισινής Κομμούνας, μου ήταν παντελώς άγνωστες. Όπως υπονοεί το κείμενο, που θα διαβάσετε μάλλον θα γίνονταν μεγάλες παλαιότερα, του 1931, εκδηλώσεις... Μούγκα εις την στρούγκα δια τούτο...


Σε όλους τους αναγνώστες προτείνω χωρίς ενδοιασμούς το δίτομο έργο του Προσπέρ Ολιβιέ Λισανγκαρέ '' ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 1871''. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος''. Το εν λόγω έργο αναγνωρίζεται ως μεγαλειώδη ειλικρινές εξ όλων των τάσεων. Ένα έργο που όταν το είχα διαβάσει με βοήθησε να κατανοήσω τα πάντα, γύρω από την προσπάθεια να αλωθούν τα ουράνια.... Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λένιν μαζί με έναν άλλο ... συναρχηγό του την ημέρα που ξεπέρασαν σε χρόνο την κομμούνα του Παρισιού άνοιξαν για να το εορτάσουν μια σαμπάνια....


Το άρθρο της εφημερίδας φυσικά είναι προπαγανδιστικό και ηχεί λίγο επικό στα αυτιά μας... Αλλά στα δάση και στις αυλές να μαζωχτούν τόσοι... έστω λίγοι είναι κάτι σπουδαίο... Ας πάρουμε σαν ρεζουμέ την οσμή, την αίσθηση και το ιστορικό γεγονός.... Αυτά μάλλον αρκούν....
 Εφημερίδα ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Παρασκευή 27 Μαρτίου 1931


Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Η Κυβέρνηση Βενιζέλου, συνεχίζοντας την αντιδραστική της πολιτική απαγόρευσε φέτος στο προλεταριάτο της χώρας μας να τιμήσει τη μνήμη της ηρωικής Κομμούνας του Παρισιού. Όλες οι συγκεντρώσις προς το σκοπό αυτό απαγορεύτηκαν.
Οι επαναστάτες όμως εργάτες, παρά την απαγόρευση της αστυνομίας γιόρτασαν την επέτιο αυτής με την οργάνωση τοπικών συγκετρώσεων.

Η Συγκέντρωση Πυριτιδοποιείου


Πέρα απ' το πυριτιδοποιείο Μαλτσινιώτη οργανώθηκε μιά συγκέντρωση στην οποίαν πήραν μέρος περί τους 200 εργάτες και εργάτριες.
Η συγκέντρωση κράτησε ως τις 2 μ.μ. Με μεγάλο ενθουσιασμό οι συγκεντρωμένοι παρακολούθησαν τους ομιλητές που εξήγησαν τη σημασία της Κομμούνας.
Μάλιστα πρώτα ένας σύντροφος για το ιστορικό της Κομμούνας, ανέλυσε τις συνθήκες κάτω απ' τίς οποίες εκδηλώθηκε η μεγαλειώδης αυή εξέγερση του Παρισινού Προλεταριάτου, και τα λάθη τα οποία ωδήγησαν στην πτώση της, εξιστόρισε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών της Κομμούνας κατά της οποίες 30.000 εργάτες κι' εργάτριες εσφάγησαν από της αντιδραστικές ορδές του Θιέρσου. Τέλος ανέλυσε το κοινωνικό έργο που προσπάθησε να πραγματοποιήσει η Κομμούνα.
Άλλος σύντροφος μίλησε πάνω στα μαθήματα που βγαίνουν απ' την Κομμούνα όσον αφορά τον ρόλο και τη σημασία του Κομμουνιστικού Κόμματος, ετόνισε ότι σπουδαιότερος παράγων της πτώσης της Κομμούνας υπήρξε η έλειψη ενός ομοιογενούς επαναστατικού προλεταριακού κόμματος, που να συγκεντρώνει και να οργανώνει την πείρα του προλεταριάτου, να πιστεύει στην επανάσταση να την προβλέπει και να την προσπαρασκευάζει, να  καταμερίζει τας δυνάμεις του προλεταριάτου κατά της αποφασιστικές στιγμές, έχοντας υπ' όψει του το σύνολο των αναγκών του αγώνος. Έκανε μια σύγκριση της Κομμούνας του Παρισιού και της Ρωσσικής Επανάστασης του 1916 η οποία μ' επικεφαλής το μπολσεβικικό κόμμα και χρησιμοποιόντας την πείρα της Κομμούνας του Παρισιού όχι μόνο κατήγαγε νίκη αλλά τη νίκη αυτή την έκανε μόνιμη.
Τέλειωσε τονίζοντας το καθήκον των επαναστατών εργατών της χώρας να εργαστούν με αφοσίωση και σύστημα για να αποκτήσει το ελληνικό προλεταριάτο το Κόμμα που θα το οδηγήσει στην απελευθέρωσή του από τον ζυγό του καπιταλισμού.
Ένας άλλος σύντροφος μίλησε για τα θύματα του αγώνος και για την ανάγκη της συντήρησής τους τονίζοντας πως ο καπιταλισμός ρίχνει στη φυλακή τους αγωνιστές του προλεταριάτου για να τους εξοντώση, το προλεταριάτο όμως αναπτύσσοντας την ταξική του αλληλεγγύη πρέπει να εμποδίση τον καπιταλισμό να πραγματοποιήση τα εξοντωτικά του σχέδια.
Στο τέλος του λόγου του με μεγάλο ενθουσιασμό έγινε έρανος για τους φλακισμένους κι' εξορίστους και μαζεύτηκαν 1000 δραχμές.
Στις 2 μ.μ οι συγκεντρωμένοι καθ' ομάδας άρχισαν να κατεβαίνουν στην πόλη. Περνόντας μέσα απ' τους γύρω του πυριτιδοποιείου συνοικισμούς τραγουδούσαν επαναστατικά τραγούδια.

Η συγκέντρωση του Γαλάτση

Στο δάσος του Γαλατσιού συνεκεντρώθηκαν επίσης 150 περίπου εργάτες και με ενθουσιασμό άκουσαν τον αντιπρόσωπο της οργάνωσης που ιστόρησε τις αιτίες και τα γεγονότα της Κομμούνας, τα επαναστατικά της μέτρα, τα σφάλματα στην οικονομική και την στρατιωτική της πολιτική και υπογράμμισε την ιστορική σημασία της Κομμούνας που άνοιξε το δρόμο προς τον ανεξάρτητο επαναστατικό αγώνα του προλεαριάτου, σκόρπισε με την πείρα της τις δημοκρατικές αυταπάτες και απόδειξε στο προλεταριάτο την ανάγκη της ομαδικής, οργανωμένης και ανεξάρτητης επαναστατικής πάλης, μιας πάλης που κι' αν σημειώνει ήττες και καταστροφές κάποτε - κάποτε, οδηγεί όμως ασφαλώς προς την νίκη και κυριαρχία του παγκόσμιου προλεταιάτου, αφού αυτό είνε ο εντολοδόχος της ιστορίας. Ύστερα οι συγκεντρωμένοι τραγούδησαν επαναστατικά τραγούδια και ένας σύντροφος πρότεινε να γίνη έρανος για τους φυλακισμένους και τα θύματα. Η πρόταση γίνηκε με ενθουσιασμό δεχτή και ο έρανος απέδωσε 670 δραχμές.


07 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΤΗΝ ΒΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ....

Καταγγέλλω την βία από όπου και αν προέρχεται...

Καταγγέλλω την βία του φαμελιάρη που δέρνει τα παιδία του..

Καταγγέλλω την βία του παιδεραστή, του δολοφόνου, του πτωματολάγνου, του ανήθικου βρυκόλακας...


Καταγγέλλω την βία, του οξειδωμένου ορείχαλκου που κατακαίει το φωσφορικό άλας της κουτσουκέλας...

Καταγγέλλω την ανθρωπότητα που διεσώθη εις την Μαυριτανία....


Καταγγέλλω την βία, του Μωυσή, του Αλλάχ, του κρετίνου οπαδού της εξέδρας...


Καταγγέλλω την βία της αστυνομίας, αγορανομίας, ιππασίας, εφορίας, εκκλησίας, υπουργίας, μεντοκρατίας, κλασσομανίας...


Καταγγέλλω την βία γενικώς και αορίστως...


Καταγγέλλω την βία του στρατιώτη, του Μελχίτη, του Ασσύριου, του εκδορέα, του φαύλου παρελθόντος και ανυποψίαστου μέλλοντος...


Καταγγέλλω την βία, των ουρανών, της μέσης ηλικίας, των σκληρών άτεγκτων νέων....


Καταγγέλλω την βία, των ορμονών, της τεστοστερόνης, της οργόνης, της νεολέρας, του 1-1-4, του αριθμού 7363 που δυναστεύει το 1735....


Καταγγέλλω την βία, της βίας, ζητώ μόνο την αντιβία δια βίας...

Επίσης, καταγγέλλω την βία, του σύμπαντος κόσμου και ζητώ την σωτηρία δια της συνδιαλλαγής, της αντιδιαστολής, της υποστολής, της φαυλοκρατίας, της διακυβερνήσεως δια μέσω της απεχθούς "θολοκουλτούρας" της οποίας, είμαι συν αρχηγός.... Επιθυμώ τάχιστα την εφαρμογή καταλλαγής, παραλλαγής, παπαρδολογικής φανφάρας...Καταγγέλλω την βία, και την αντιβία επιζητώ, γιατί είμαι εξαρτημένος από το πνεύμα το άσπιλο, το ζωοποιό...


Καταγγέλλω την βία, πράττοντας το καθήκον της μωρολογίας, ανωμαλίας, πουτσολογίας και κενού περιεχομένου ΚΕΝΟΥ....

Είστε ο μέσος όρος, στο όρος των ληγμένων ορών εκ νοσοκομείου.... Και καταγγέλλω την βία, ελπίζοντας να σωθώ σαν τα τσεκούρια πάρουν εμπρός... Είμαι ο μέσος όρος του μέσου όρου, της μέσης οδού του ΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ....03 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ HYUNDAI i10 ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ....

                                                                    ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΗΣΟ      Εφέτος επισκέφθην την νήσο ΤΗΝΟ δια να παρακολουθήσω το ιερόν μυστήριο του γάμου προσφιλούς συγγενικού προσώπου....

      Φθάνοντας εις την νήσο, κατόπιν ευχαρίστου ταξιδίου εις το Αιγαίον πέλαγος, συμπληρώνοντας τρίτην φοράν επισκέψεως μέσα εις τρία έτη... !!!! ενοικίασον το όχημα το οποίο θα μου προσέφερε τσάρκες, καθώς και τας αναγκαίας διαδρομάς εις το χωρίον ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ..... όπου ο καλός ιερωμένος θα έκαμνε το μυστήριο...

       Το όχημα ενοικιάσθη προς 30 ευρώ ημερησίως... Όλα εις την νήσον ΤΗΝΟ γίνονται με την μεσολάβηση κάποιου, ο οποίος προσφέρεται... !!!! να διαμεσολαβήσει ευχαρίστως... Εν ολίγοις εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι όλη η τοπική οικονομία και κοινωνία είναι ένα ιδιόμορφο ΚΑΡΤΕΛ όπου η λεγομένη ελευθέρα οικονομία είναι μια καρικατούρα... Όποιος σπάσει την "ομερτά" ... "μαύρο φίδι θα τον φάει¨....


      
       Το HYUNDAI i10, αποτέλεσε μια ευχάριστη εμπειρία, ένα θαυμάσιο όχημα δια ένα νησί, όπου οι δρόμοι είναι ιδιαιτέρως μικροί... Ωραίο γκάζι, ευχάριστα φρένα. Άνετο σαλόνι και ευρυχωρία. Αυτό το κούτσικο αμαξάκι, τα έβγαλε πέρα με 5 άτομα ΆΝΕΤΑ σε ανηφοριές μεγάλες... Ρουφούσε τα χιλιόμετρα ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΑ....

       Είναι αυτονόητο ότι μια φορά που παρασύρθηκα και γκάζωσα σε μια στροφή, όπου ευρέθη .... περιέργως... λακούβα το όχημα έχασε τον μπούσουλα... !!!! Δηλαδίς έκανα τα μαγικά μου !!! για να ξαναβρώ τον δρόμο... μιας και το βουνό έρχονταν καταπάνω μου... Βλέπεις το μέγεθος των ζαντών και των ροδών σε συνδιασμό με τα αμορτισέρ δεν είναι για στροφιλίκια... Αλλά μεταξύ μας ... σε μια διαδρομή μεταξύ ΠΟΡΤΟ και ΚΟΝΙΑ που δεν είχα την σύζηγο ξεσάλωσα... Πάρε γκάζι, απότομα φρεναρίσματα, ανάποδες, κάτι χώματα κάτι τρομερές τσιμεντένιες ανηφόρες... Και το HYUNDAI i10 τα πήγε ταμάμ το ρημάδι... Εκεί που τα πάτωσε παντελώς ήταν σε κάθετε ανηφόρα χωμάτινη με ΌΠΙΣΘΕΝ όπου είπα ... πάει εδώ θα μείνω... Αλλά εντάξει με απανωτά ζιγκ, ζαγκ του τιμωνιού (για να αυξήσω την επιφάνεια ολίσθησης των τροχών) τα κατάφερα...

       Η νήσος ΤΗΝΟΣ είναι μια λατρεμένη ιστορία στην πρόσφατη οικογενειακή μου ιστορία. Νήσος την ονοματίζω των αέριδων. Τις προηγούμενες φορές την είχα χαρεί παραθαλάσσια. Εκεί γύρω από το ΠΟΡΤΟ... Φέτος πήγα σε ένα σπίτι στο βουνό πλησίον του χωριού ΤΡΙΑΝΤΑΡΙ κυριολεκτικώς πάνω στον γκρεμό... Και επισκεπτώμενος τα ορεινά χωριά, λοιπόν, αποκόμησα την εξής εμπειρία... Κάθε εις επισκέπτης οφείλει να μένει στα ορεινά και να παγαίνει για μπάνιο στα παραθαλάσσια... Τι υπέροχη δροσιά, τι υπέροχα σπίτια και χωριά... Αρχιτεκτονική σπουδαία, με τις λατρεμένες καμάρες που απέκλειαν τον αγέρα τον ανηλεή ήλιο και την χειμερινή βροχή...

       Αυτό όμως που κυριολεκτικά με μάγεψε, ήταν η ανθρώπινη προσπάθεια επιβίωσης των ανθρώπων. Οι περιλάλητες πεζούλες λοιπόν... Αφορμή για αυτή την σκέψη δεν ήταν οι πεζούλες γενικά αλλά τα υπέροχα εδέσματα με μάραθο στο χωρίον ΑΓΑΠΗ (καθολικό χωριό) που είχε υπέροχη ορεινή θέα και ένα ταβερνάκι ΚΟΣΜΗΜΑ με ένα μπαλκόνι μούρλια... Τσίπουρο με μάραθο λοιπόν, λουκάνικα με μάραθο (μακράν ωραιότερα από αυτά με πράσο ή περτικάλι) και φιλοσοφώντας έβλεπες τα δέντρα και την προσπάθεια των παπούδων μας να επιβιώσουν στα κακοτράχαλα αυτά εδάφη... Σε όσους είπα ότι μου άρεσε η θέα με είπαν τρελό γιατί δεν είχε θέα την θάλατταν...        Ένα μεσημέρι άνοιξα την τιβί και έπεσα στην λειτουργία του Ιωάννη του Βαπτιστή ή Προδρόμου που αναμετάδιδε τοπικό κανάλι από το χωρίον ΚΩΜΗ και εγίνετο με το Καθολικόν τελετουργικό.  Για πρώτη φορά είδα την παπική τελετή και ενώ ανέμενα να γίνονταν στα Λατινικά εγένετο εις την σύγχονο γλώσσα των Ελληνικών !!!! Εντυπωσιάστηκα ευχάριστα με την χρήση των νέων Ελληνικών. Ας τα βλέπουν αυτά οι ορθόδοξοι μπας και στρώσουν...

         Για την εμπειρία στην Παναγιά δεν μπορώ να μιλήσω εδώ... Αποτελούν αυτά βιωματικά προσωπικά δεδομένα... Θα πω μόνο ότι δεξιά προς την πλαινή έξοδο είναι η υπέροχη εικόνα του Αγίου Φανουρίου ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ μεγάλη και επιβλητική...

         Την νήσο ΤΗΝΟ την βρήκα φέτος ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ σε σχέση με τις προηγούμενες φορές... Έχοντας επτά !!!!!!!! ναι επτά ΚΕΤΕΡΙΝΚ.... κατανοεί εύκολα κανείς ότι η νήσος έχει λιλή και φράγκα... Επί τη ευκαιρία θέλω να δώσω μπράβο σε εκείνον τον χιουμορίστα που ενώ πολλοί έχουν κάτι κύκνους στις προσόψεις, κάτι κιτς μπούρδες γλυπτά αυτός ο μόρτις έβαλε στην πρόσοψη του σπιτιού του ένα γύψινο ΚΟΚΟΡΑ... χαχα να κοιτά το βαρύγδουπο σπίτι με τους τεράστιους κύκνους...

         Ο γάμος και το γλέντι έγιναν στο χωρίον ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ και το σπίτι που είχαν ενοικιάσει τα παιδιά ήταν ενός αρχιτέκτονα γλύπτη.... Τι σοφράς, υπέροχος ήταν αυτός... Ένα σπίτι μάλαμα... Φτάκαμε στο χωριό απόγευμα με βιολί και σαντούρι πήγαμε από τον γαμβρό στην εκκλησιά και η νύφη ήλθε με τα ίδια στην εκκλησιά... Αγέρας μανιώδης αλλά ο ήλιος κρατούσε τα πράγματα σε τάξη θερμοκρασιακή... Το μυστήριο υπέροχο, φουλ δεν τα μάσαγε.... (αχ η κόντρα με τους παπικούς κάνει καλό).
        Σαν όμως έπεφτε το βράδυ... Θεέ μου πρέπει να έφτακε κοντά στους 15 βαθμούς θερμοκρασία καλοκαιριάτικα..... Τι κι αν είχα πουλόβερ, το δάγκωσα.... Βρήκα και κόλπο... Κατ' αρχήν χόρεψα ντίσκο... !!!!!!! απίστευτη ντροπή για μένα.... και έβαλα το τραπεζομάντηλο που ήταν μακρύ σαν τους παίκτες τον χειμώνα και με σκέπαζε από την μέση και κάτωθεν.... Μα ειλικρινά δεν το περίμενα.... Τόσο κρύο... Τα ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ ονομάζονται έτσι γιατί παρ' όλο που είναι ένα χωριό το χωρίζει ένα ποτάμι.... Και έχει πηγές και νερά... Τζάμι χωριό τέλειο για διακοπές και με απίστευτη ΗΡΕΜΙΑ... Και με κάτι σπίτια...

       Αυτό που κατάλαβα είναι ότι πολλά σπίτια τα έχουν πάρει λεφτάδες Αθηναίοι που μπατηρεύοντας τώρα αρχίζουν να τα πωλούν... Έμαθα ότι το κατράν των τιμών σπιτιών παίρνει την κατιούσα...

        Μου άρεσε που ευτυχώς λόγω θρησκείας δεν έχει πολλά μπαρ και η μουσική είναι ΣΙΓΑΝΗ... Πήγα φυσικά και στον ΚΟΥΡΣΑΡΟ ένα μπαρ του γούστου μου αλλά είμασταν αναμετάξυ μας μεγάλοι στην ηλικία... Οι μικροί μάλλον δεν γουστάρουν παλαιό ροκ... Τες πάντων... Μην μας πάρουν για παιδεραστές....

         Εν κατακλείδι... Το HYUNDAI i10 είναι τίμιο για αμάξι πόλης ή για μια μικρή νήσο σαν την ΤΗΝΟ... Τίμια αγορά.... Για την Αθήνα ωραιότατο αμάξι σαν πας Παγκράτι - Ομόνοια άντε ως Σούνιο.... Δεν είναι για εθνικές οδούς.... Τίμιο αμάξι....

        Οι ΤΗΝΙΟΙ επιχειρηματίες το πήραν ψηλά τον αμανέ... Θέλει μια σφαλιάρα η ΝΗΣΟΣ...   Ωραιότατο νησί με χειμερινό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, όλα καλά και ωραία... Παραλίες καλές, ορεινά χωριά ταμάμ... Αλλά το εξευτέλισαν στις τιμές και στο τουπέ....  Ένα μπουκοτάζ, όπως και να πάψουμε να ψωνίζουμε από τα μπαρ των πλοίων ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ... Μπας και νομίζουν ότι οι Έλληνες που πάνε να προσκυνήσουν είναι εκκατομυριούχοι ; Για συνέλθετε μάγκες...

          Στα υπέρ η καθαριότης.... ΔΕΚΑ ΕΥΓΕ.... Αλλά το αποχετευτικό μάγκες...!!!!!!!! Κάντε κάτι ουσιαστικό όχι φρου φρου και αρώματα μόνο... Φόρους για υπονόμους πάραυτα και να βοηθήσει η εκκλησιά για αυτό... Και βλέπω βελτίωση στους απέξω που πουλάνε τα πάντα... Αλλά θέλει ακόμα προσπάθεια... Εγώ πάντως θα ήθελα να πήγαινα φέτος τον χειμώνα και παλεύω ειλικρινά με τον εαυτό μου για να μην πάω... Θα κάνω δύο χρόνια να πάω μπας και συμμορφωθούν και στρώσουν με τις τιμές...

            Και αυτόν τον Λιμενικό στο υπόστεγο των ΜΑΤ του Λιμενικού πείτε του να γίνει ανθρώπινος γιατί η τελευταία εικόνα με τα δολοφονικά μάτια και την χρυσαυγίτικη εμφάνιση ... που θα είναι ο νέος.... μου έμεινε και με πάγωσε με το νησί .... Πάγος αδέλφια..

             Και μετά βρε αδέλφια Γιακουμή σε λένε οι φίλοι σου .... τι το θες  βρε Γιακουμή το αγκλόφερτο όνομα στην επιχείρησή σου.... Γιακουμή δεν γίνεσαι Jason ούτε σε πεντακόσια χρόνια....

             Να πάτε οπωσδήποτε στην ΤΗΝΟ αλλά μετά από δύο χρόνια μπας και στρώσουν....